سهی اندیش را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سهی اندیش ازسال 1384 با دریافت مجوز از سازمان بهزیستی استان تهران فعالیت خود را آغاز نموده و با استفاده از تخصص همکاران مشاور ، روانشناس بالینی و روانپزشک به ارائه خدمات در زمینه مشاوره فردی , مشاوره گروهی و برپایی کارگاههای آموزشی پرداخته است.

همچنین از سال 1386 مجوز خدمات روانشناسی و مشاوره اندیشه را از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دریافت نموده است.

ماموریت ما

مرکز مشاوره سهی اندیش . اندیشه معتقد است که هر انسانی قادر است مبتنی بر واقعیات ، داستان زندگی خودرا برای تحقق بخشیدن به آرزوها و آرمانهای خود طراحی کند تا به مقصد خود یعنی شکوفایی در سایه خودپذیری غیر شرطی برسد.

ما برآنیم تا با کمک نیروهای کارآمد و متخصص ، استفاده از دانش روز و بکارگیری شیوه های نوین و خاصِ مربوط به هر فرد و گروه ، در بخشهای متعدد - اعم از مشاوره های فردی و گروهی ، آموزشهای مهارتی و درمانی - ابزار راهیابی به اهداف و آرمانها را در اختیار هر فرد جوینده قرار دهیم و کمک کنیم تا با خودآگاهی و اتکاء واقعگرایانه به تواناییهای خود و بهره وری از امکانات بالقوه و بالفعل ، آرزوهای خود را عینی و شکوفا سازند.


چشم انداز

هر فردی شایستگی داشتن سلامت ، شادکامی و آرامش را برای دست یابی به آرزوها و آرمانهای واقعی خود دارد. هدف مرکز مشاوره سهی اندیش . اندیشه آن است که از طریق ارائه خدمات مشاوره ای فردی ، گروهی و درمانی با کمک متخصصین مجرب - برگزاری کارگاه های آموزشی و درمانی مبتنی بر دانش روز - ارائه آموزش های حضوری و مشاوره آنلاین - تهیه سی دی های آموزشی و درمانی - برگزاری اردوهای آموزشی ،تفریحی و درمانی - تشکیل گروه های حمایتی مرتبط با سلامت روان و انجام پژوهش های راه گشا و کاربردی ماموریت خود را محقق سازد.

 

به سایت مرکز روانشناسی سهی اندیش خوش آمدید.