سهی اندیش را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

چگونه نگرانی را متوقف کنیم

بعضی از افکار در پیرامون نگرانی  وجود دارند که بنظر می رسد می توانند تبدیل کننده نگرانی به اضطراب باشند. این ها قوانینی هستند که من بیشتر با آنها برخورد کرده ام :

  • من باید نگران باشم تا بتوانم خطر اتفاقات بد ، در موقعیتی نامطمئن را کاهش دهم: اگر چه این قانون نگرانی ، آن هنگام که با حوادث قابل تغییر زندگی روبرو میشوید منطقی است ، اما اینکه نگرانی بیشتر، موجب ایمنی بیشتر میگردد حقیقت ندارد .شما میتوانید هر ساعت روز نگران باشید و متوجه شوید که مشکل ، شما را بدون توجه به میزان نگرانی ای که دارید پیدا خواهد کرد . هیچ کدام از اینها قابل کنترل نیستند.
  • قبل از اینکه بتوانم اقدامی کنم باید به یقین برسم:

انجام ارزیابی به منظور خطر پذیری، کار خوبی است ، اما تردید و عدم قطعیت  واقع گرایانه نیست. در بعضی از مواقع مجبورید به ایمان و باوری برسید که با آنچه برایتان پیش می آید مقابله کنید.      

  • احساس عدم قطعیت وحشتناک است و باید از آن دوری کرد :

-   قانون غیر واقعگرایانه و غیر منعطف باعث می شود که شخص احساس استیصال و ناامیدی دائمی داشته باشد عدم قطعیت جزء طبیعی زندگی است و یادگیری زندگی کردن با عدم قطعیت کلید احساس آرامش است.

- از نگرانیهایتان آگاه باشید ، اما سعی نکنید به هر نگرانی ای که دارید واکنش نشان دهید به نگرانی به مثابه یک تفکر انتقالی بنگرید ، مثل ابری گذرا یا ریگهای کف یک جویبار ، شما آن را می بینید اما مجبور نیستید به این نگرانی یا تفکر بها دهید . به خودتان یادآوری کنید که نگرانی از افکاری تشکیل یافته است که واقعی نیستند .

- پس از اینکه نگرانی سپری شد ، به همین لحظه در حال متمرکز  شوید. بجای اینکه  به افکارتان  اجازه دهید در " چه می شد اگر " گذشته و آینده سرگردان  شود، در لحظه باقی بمانید .در فکر بودن، این نگران شدن را سخت تر می کند.

رفتارهای غیر سودمندی که نگرانیها را ابقاء می کنند :

  • بدنبال کسب اطمینان مجدد بودن: این کار فقط عدم قطعیت و نگرانی را بیشتر میکند.
  • کنترل و کنترل مجدد : سوالات " چه میشد اگر " بذر تردید را می کارند

افراد نگران از ندانستن  و عدم قطعیت  نفرت دارند. ما همه اینها را غیر قابل تحمل می دانیم، اما این ویژگی دائمی دنیای ماست .ضمنا ما به یافتن  روشهای کاملا سودمند برای تحمل آن نیاز داریم . یاد بگیرید که :

به چالش با نگرانیهایتان برخیزید- از خود بپرسید چه دلیل و شاهدی برای نگرانی تان دارید؟ دوباره موضوع را تعریف کنید و تصمیم بگیرید که آیا این امر مسئله ای است که تحت کنترل شماست ؟ بجای اینکه اجازه دهید نگرانیها در هم تنیده شوند ، بر آنها متمرکز شوید.     

مترجم : محمدتقی بحرینی (داوطلب همکاری)