سهی اندیش را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

 درمورد اعتیاد به خوردن، کار، خرید و الکل شنیده اید. حاال در مورد چیزدیگری بشنوید.موذی ترین الگوی اعتیاد آور.

 اعتیاد به رها شدگی یکی از موذی ترین الگوهای کودک بیرونی است. اعتیاد رها شدگی تمایل به جذب شدن به افراد دست نایافتنی است. بسیاری از بازماندگان رها شدگی ، در این الگوی دردناک گرفتار هستند. اعتیاد به رها شدگی مانند هر نوع اعتیادی است با این تفاوت که به ماده ای معتاد نیستید، بلکه به درام عاطفی رها شدگی معتاد هستید. به سختی به جستجوی شریکی می گردید که رابطه ای بشدت عاشقانه ایجاد کنید تا مواد شیمیایی عشق و هورمونهای استرس در بدنتان جریان یابد.

چه چیز باعث میشود کسی اعتیاد به رها شدگی پیدا کند؟ این اعتیاد زمانی بوجود می آید که بارها در عشق شکست خورده،  و به این نتیجه میرسید که در برابرعشق ناایمن هستید. شما از نظر روانشناختی به درامهای پرتحرک، چالش های هیجانی و هورمونهای عشق معتاد شده اید. اعتیاد به رهاشدگی هم با ترس از رها شدگی و هم با ترس از گرفتار شدن برانگیخته می شود.

برای عاشق شدن بدنبال کسی می گردید که دست یافتنی نباشد و نسبت به او احساس ناامنی کنید. اگر کسی به شما ابراز عشق کند و بخواهد با شما باشد، در دسترس بودن آن فرد سطح لازم ناامنی را برایتان فراهم نمی کند. و اگر نتوانید آن احساس بیمارگونه و دلباختگی عشق را احساس کنید، به این معناست که به اندازه کافی جذاب نیستید، پس بدنبال افراد غیرقابل دسترس می گردید.

وقتی مجذوب شخصی می شوید، می ترسید مبادا او را از دست بدهید. این ترس باعث می شود چسبنده و نیازمند شوید. مدام او را زیر نظر دارید، کنترلش می کنید، می خواهید تمام وقتش را با شما بگذراند، و درنتیجه پارتنرتان علاقه عاشقانه به شما را از دست می دهد. او احساس می کند هدف شما دربست در اختیار گرفتن احساسی اوست، و این مساله سبب ترسش می شود.

ترس از گرفتار شدن زمانی اتفاق می افتد که کسی دنبال شماست و این شما هستید که عقب می کشید. زیرا به خاطر تمایلش به با شما بودن، احساس گرفتار شدن می کنید. وقتی ترس از گرفتار شدن شروع می شود، احساستان خاموش می شود. شما دیگر ارتباط را حس نمی کنید. وحشت و ترس شما، گرفتارشدن در انتظارات عاطفی شخص دیگر است. می ترسید که احساسات شخص دیگر شما را تحت فشار قرار دهد تا نیازهای عاشقانه خود را رها کنید.

ترس از گرفتاری یکی از شایع ترین دلایل از بین رفتن روابط عاطفی است که در بهانه هایی مانند: "او مرا به هیجان  نمی آورد." یا "من هیچ شیمیایی را حس نمی کنم."، یا "او خیلی علاقه دارد که علاقه من را جلب کند"، یا "من به چالش بیشتری نیاز دارم" پنهان می شود.

اعتیاد به رها شدگی بین ترس از رها شدن و ترس از گرفتار شدن درچرخش است. ازیک طرف سخت تلاش می کنید که کسی عاشقتان باشد و از طرف دیگر احساس می کنید از طرف کسی که به او علاقمند هستید نا دیده گرفته می شوید.

رها شدگی منجر به خود تخریبی می شود:

شکست عاطفی حل نشده، و رهاشدگی به شکل گیری الگوهای خود تخریبی کودک بیرونی{رفتارهای تخریبی بزرگسال آسیب دیده) منجر می شود. اگر می خواهید برعمیق ترین الگوهای خودتخریبی خود غلبه کنید، باید زخم های رهاشدگی خود را بهبود بخشید و درمان کنید. شما فقط باید یاد بگیرید که چگونه از قدرت تکنیکهای برنامه مقابله با رها شدگی، استفاده کنید .این تمرینها مانند فیزیوتراپی برای مغز هستند. همانطور که آنها را تمرین می کنید ، تغییر را مشاهده می کنید - و از درون به بیرون التیام می یابید.

ارتباط محکم کودک بیرونی با رها شدگی به این دلیل است که بیشتر الگوهای کودک بیرونی در زمان های قبلی فقدان، طرد شدن، صدمه دیدن، ناامیدی، تردید به خود، قطع ارتباط، و به طور خلاصه رها شدگی متولد شده اند. نقش اصلی کودک بیرونی دفاع در برابر ناامنی و ترس از زخم های قدیمی شما است. اتوماتیک ترین مکانیسم دفاعی ما بخصوص ناکارآمدترین آنها توسط این ترس برانگیخته می شوند. این ترس نیمه هوشیار ولی همیشه حاضر نه فقط کودک بیرونی را با رفتار روابط عاشقانه هدف قرار می دهد، بلکه ناامنی باقیمانده سبب می شود کودک بیرونی همه چیز را در شدیدترین حالت خود پیش ببرد( خوابیدن، تماشای تلویزیون، نوشیدن، خرج کردن پول، به تعویق انداختن). به عنوان مثال محتکران گزارش می دهند که آنچه آنها را وادار میکند خود را در محاصره چیزهای احتکاری قرار دهند این است که ترس نیمه هشیاری دارند از این که " اگر چیزی نداشته باشند، کسی به آنها اهمیت نمی دهد و تنها خواهند ماند".

فوبیای رها شدگی چیست؟

فوبیای رها شدگی ترس شدید از طردشدن است که سبب می شود کلا از داشتن رابطه اجتناب کنید. این افراد به خاطرترس یا منزوی می مانند، یا در جستجوی کسی هستند که دست نایافتنی است . و هردو دریک چشم انداز واقعی برای جلوگیری از خطر دلبستگی است . دلبسته شدن به کسی که ممکن است آنها را دیر یا زود رها کند. درهر اعتیاد به رها شدگی مقداری فوبیای رها شدگی وجود دارد. برای هردو (فوبیا و اعتیاد رها شدگی) جذابیت منفی بیشتر از مثبت ایجاد اجبار می کند.

وقتی احساس جذابیت می کنید که کسی دنبال شما باشد و چون ترس از رها شدن دارید، در هیچ کلوبی عضو نمی شوید، در هیچ رابطه ای وارد نمی شوید، و از هر اجتماعی که امکان آشنایی ای در آن باشد، اجتناب می کنید، بنابراین به کسی دسترسی ندارید، و به این ترتیب باور دوست داشتنی نبودن را در خود تقویت می کنید. 

چگونه فوبیا و اعتیاد رها شدگی شکل می گیرند؟

این الگوها ممکن است در کودکی طراحی شده باشند. زمانی که تلاش کردید بیشتر توجه والدین خود را جلب کنید، اما احساس نارضایتی در شما باقی مانده است و همین باعث می شود که به ارزش خودتان شک کنید. با گذشت زمان ، ولع تایید خواهی را درنظر داشته و یاد گرفتید که دیگران را ایده آل کنید. این امر تبدیل به الگویی در روابط دوستانه شما شده است.

حالا به عنوان یک بزرگسال، این سناریو را با تمام قدرت نسبت به عشق زندگی تان دوباره ایجاد می کنید و آنها را با خلق مجدد اشتیاق شدید قدیمی به دیگران بالا می برید، و از انچه انتظارش را دارید، کمتر توجه دریافت می کنید.

چرا ناامنی طولانی می شود؟

تحقیقات علمی اخیر نشان می دهد که ترس به مرور زمان شدت می یابد. ناامنی با هر رد عاشقانه افزایش می یابد ، باعث می شود که در دیگران به دنبال چیزی باشید که خودتان را بیش از حد ناتوان می کند، یعنی "احترام". وقتی به دنبال پذیرش شریک زندگی خود هستید ، خود را در موقعیتی یک طرفه قرار می دهید و از پویایی نابرابر که با والدین یا همسالان خود داشتید ، دوباره استفاده می کنید( تلاش مستمر برای دریافت توجه). شما این سناریو را بارها و بارها اجرا می کنید. و برعکس ، وقتی کسی آزادانه شما را تحسین یا قدردانی کند، احساسی به او نخواهید داشت. این اجبار رها شدگی موذیانه است. شما نمی دانید که اعتیاد درحال گسترش است.

احساس ناامنی ناشی از طردشدگی یک داروی قوی غرایز جنسی است :

اگر فردی هستید دارای اعتیاد رهاشدگی بنیادی، با عشقی بسیار مشتعل برانگیخته می شوید. گرمترین رابطه جنسی زمانی است که سعی می کنید فردی را که سخت بدست می آید، اغوا کنید. ناامنی تبدیل میشود به ماده مخدر مطلوب شما. این حالتهای از خود بیخود شدن زمانی ایجاد می شود که احساس خطر هیجانی می کنید (خطر رها شدن توسط معشوقی که می خواهد وقتی به او دلبسسته شدید، رهایتان کند).

ازنقطه نظری دیگر، وقتی عشق کسی را با موفقیت بدست می آورید خاموش و سرد می شوید. اگر عاشق شما به جذابیت های شما تسلیم شود ، ناگهان احساس راحتی می کنید ، بیش از حد احساس اطمینان می کنید که او علاقمند است . و این چالش برای حفظ انرژی جنسی شما کافی نیست ، و این کاهش انرژی را به این که او برای شما مناسب نیست، تفسیر می کنید.

پیروی از نیروی جنسی چطوراست؟

اگر یک معتاد رها شدگی هستید، احتمالا الگویی که در ابتدا از آن پیروی خواهید کرد، تحریک و تمایل جنسی است . تحریک جنسی شما را به سمت کسی که قلبت را به طپش بیارور سوق میدهد، نه به این دلیل که فرد درستی هست، بلکه به این دلیل که ترس از رها شدگی را درونتان برانگیخته می کند. و نیروی شما هدایت تان می کند به این که از فردی که واقعا قابل اعتماد است، به این دلیل که دگمه نا امنی تان را فشار نمی دهد، اجتناب کنید.

 

 

 

 

 مهناز مرادی"مشاور- زوج درمانگر"

مطالب و ویدئوهای ما را در صفحه اینستاگرام مرکز دنبال کنید

#sahiandish_moshavere