چاپ
دسته: مقالات
بازدید: 765

 

مهم است که هر یک از ما زمانی را برای نشستن پیدا کنیم و با خودمان خلوت کنیم. شاید شما از طریق مراقبه، از طریق تأمل در سکوت یا خودکاوی عمدی با خود ارتباطی پیدا کنید. هدف از خلوت درونی سالم این است که فضایی را برای کاوش در تکه هایی از خود که برای شما ارزشمند است و یا آرزو می کنید تغییرش دهید، بیابید.

خلوت سالم بدین معنا است که به خاطر اشتباهات یا رفتارهای گذشته خود را سرزنش نکنید، هنگام بررسی اشتباهات، یا تعاملاتی که آنطور که می خواستید پیش نرفته، خود را زیر سوال نبرید.هدف این است که فضایی برای پذیرش خود داشته باشید که در آن برنامه هایی را که برای تغییر زندگی دارید، توسعه دهید.

تمرین ها ی زیر را انجام دهید و این فضا را برای خود ایجاد کنید.

 

این اقدامات کوچک و روزمره به ما کمک می کند ارتباط خود را با خودمان تعمیق بخشیم. آنها به ما کمک می کنند تا استحکام داشته باشیم، اعتماد به نفس پیدا کنیم و در همسویی با آنچه واقعاً می خواهیم زندگی کنیم. کدام مانترا یا برنامه روزمره ای شما را با احساسات واقعی تان در ارتباط قرار می دهد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

 

 

 

 مهناز مرادی" مشاور- زوج درمانگر"

ویدئوهای ما را در صفح اینستاگرام مرکز دنبال کنید

#sahiandish_moshavere