سهی اندیش را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

مراقبتهای حمایتی سالمندان

سالمندی زمانی آغاز میشود که فعالیت قوای انسانی خارج از علل بیماری کاهش چشمگیر پیدا می کند . سالمندی آنچنان شگفت انگیز است که اغلب باور نمیکنیم روزی به سراغ ما هم خواهد آمد .روانشناسان ازسالمندی بعنوان مرحله سوم عمر یاد میکنند

تازه جوانی زره ریشخند          گفت به پیری که کمانت به چند

پیر بخندید و بگفت ای جوان         چرخ تو را نیز دهد رایگان

تحقیقات نشان میدهد که حدود 4% جمعیت ایران را افراد بالای 65سال و 7/6%  را افراد بالای 60 سال تشکیل میدهند.

اصولا پیشگیری از دوران سالمندی اجتناب ناپذیر است.و این دوره یکی از مراحل  عمر است، اما می توان با استفاده از برخی راهکارهای بهداشتی، از عوارض و مشکلات آن کاست و به دوره ای مطلوب و بدون دغدغه تبدیل نمود.

مرکز مشاوره سهی اندیش/اندیشه اقدام به برگزاری دوره های مهارتی سالمندان در دو قسمت

 کلی آموزش بهداشت جسمانی  و آموزش بهداشت روانی نموده است .

 

هدف آموزش :

  • اشنا شدن سالمندان با ویژگی های جسمانی و روحی سالمندی
  • کسب مهارتهای بهداشت جسمانی
  • کسب مهارتهای بهداشت روانی
  • داشتن گردهمایی های حمایتی از یکدیگر
  • حضور در فعالیتهای تفریحی گروهی
  • و..... می باشد

مدرس: شیوا شریعت پناهی

زمان: پاییز 1394

درخواست این فعالیت از سهی اندیش