سهی اندیش را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

پیمان شکنی " از خطا تا خیانت"

همواره  برقراري ارتباطات معقول و مشروع برای انسان ضرورت داشته و از لوازم لاينفک زندگي اجتماعي است، اما آنچه مي تواند به اين مشروعيت لطمه بزند روابط بي­ ضابطه اي است که  پايه هاي روابط اجتماعي را سست می کند .

بی وفایی و خیانت به همسر از آن جهت که نهاد خانواده ، تربیت فرزندان ، سلامت و امنیت جامعه را دچار اختلال و آشفتگی می کند ، جزء آسیب های اجتماعی پنهان و بسیار جدی به شمار می آید.

مرکزمشاوره سهی اندیش اقدام به برگزاری دوره اشنایی با چراهای" پیمان شکنی (ازخطا تاخیانت) " نموده است .

اهداف آموزش:

1- تعریف پیمان شکنی (خطا یا خیانت ) چیست؟

2- چرا افراد وارد فرایند فراهمسری می شوند؟

3- واکنش هریک از زوجین پس از برملا شدن موضوع چگونه است؟

4- از چه کسانی باید کمک گرفته شود؟ آیا خانواده ها گزینه خوبی برای حل مشکل هستند؟

5- بهترین تصمیم در مورد فرد عهد شکن  چیست؟

6- آیا زوج خاطی بازهم خطایش را تکرار خواهد کرد؟

7- آیا می توان فرد عهد شکن را بخشید و به رابطه ادامه داد؟

و بسیاری سوالهای دیگر همراه با روشهای موثر پیشگیری یا مواجهه با موقعیت

مدرس : دکتر آناهیتا ثمر رخی

زمان : پاییز 1394

 

درخواست این فعالیت از سهی اندیش