سهی اندیش را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

کارگاه آموزشی :  (( چطور حرف دلم را به دیگران بگویم ؟ ))

ویژه نوجوانان دوره راهنمایی و دبیرستان

 

یکی از توانایی های مهم ما این است که بتوانیم احساس ها ، خواسته ها و افکارمان را با دیگران در میان بگذاریم . اما بعضی وقتها این اتفاق می افتد که بر اثر رو دربایستی ، خجالت کشیدن و یا ترس از تحقیر شدن ممکنست نتوانیم به طرز مناسبی حرفمان را به طرف مقابل بگوییم و یا حتی ممکنست دست به کارهایی بزنیم که چندان مایل به انجامشان نیستیم .

در برنامه آموزشی(( چطور حرف دلم را به دیگران بگویم ؟ )) هدف آنست که شما بتوانید با شیوه های کاربردی و مناسب ابراز وجود با دیگران آشنا شوید .

 

 مدرس: مژده پورحسین

تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی : پاییز 1394

 

درخواست این فعالیت از سهی اندیش