سهی اندیش را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

 

دوره آموزشی خودپذیری غیرشرطی شناخی - عقلانی – هیجانی ( REBT)

 

     آیا خاطرات دوران کودکی خود را به خاطر می آورید؟ چند بار این جملات را شنیده اید؟ تو پسر/ دختر بدی هستی. هیچ کاری را درست انجام نمی دهی . خیلی بی عرضه و بی لیافت هستی و...

     حالا در بزرگسالی چقدر پیش آمده که به خود بگویید ” اه عرضه هیچ کاری را ندارم“ . آدم ضعیف و نا موفقی هستم و...

    همه ما مواردی از عدم موفقیت در رسیدن به اهداف و خواسته ها ، مورد انتقاد یا تمسخر قرار گرفتن ، مورد تایید یا تشویق قرار نگرفتن و ...را تجربه کرده ایم و براین اساس  باورهایی غیر منطقی را درمورد خود، دیگران و جهان پیرامون خود شکل داده ایم، و در مورد خود به ارزشگذاری ای رسیده ایم. و بارها شاید به خود گفته ایم و یا به ما گفته اند که "اعتماد به نفس نداری" و یا " عزت نفست " کجاست؟.

    خودپذیری غیرشرطی عامل اساسی در سازگاری عاطفی – اجتماعی، و اصلی کلی برای درونی کردن باور خود است. فرد دارای خودپذیری غیرشرطی بالا فردی است سالم که محدودیت ها و استعدادهای خود را به خوبی می شناسد ، کمبودهای خود را می پذیرد ، از احساسات درونی خویش آگاه است و بر آنها تسلط دارد ، به احساسات و عواطف مردم اهمیت می دهد ، تفاوت افراد را می پذیرد ، اهدافی واقع گرایانه برای خود در نظر می گیرد و احساس توانایی خود را در مواجهه با مشکلات و اجرای وظایف محوله در سطح مطلوب و بالایی ارزیابی می کند.

 

در این دوره آموزشی به ما کمک می شود تابه این سطح از خودپذیری دست یافته  و شادمانی و سلامت روان را تجربه کنیم.

زمان : دی ماه

طول دوره : 8 جلسه دو ساعته

مدرس: مهناز مرادی (مدیرمرکز و مشاور خانواده )

 

 

 

 

 

درخواست این فعالیت از سهی اندیش