سهی اندیش را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

خبر خوش براي شما

 

 

بازگشت به شادکامی

 

به زیستی ذهنی به عنوان چتری که در برگیرنده انواع ارزشیابی های فرد از خود و از زندگی اش می باشد، شامل سه جزء يعني رضايت از زندگي، داشتن خلق مثبت ( یعنی احساس سرزندگی) و فقدان خلق منفي (یعنی نداشتن اضطراب و افسردگی) مي‌باشد كه غالباً تحت عنوان شادكامي ناميده مي شود .
با توجه به مشکلات متداول زندگی، دستیابی به به زیستی ذهنی برای داشتن حس شادکامی در تمامی ابعاد، ضروری است .
در گرد همایی های دو هفته ای مرکز مشاوره سهی اندیش / اندیشه از تکنیک های مایند فول نس (یا ذهن آگاهی) برای افزایش خلق مثبت، کاهش خلق منفی و افزایش رضایت از زندگی در قالب ارزشیابی های هر فرد از خود و از زندگی اش استفاده می شود.
این گردهمایی ها که هر دوهفته یکبار تشکیل می شود، موضوع و تکنیک مستقل خود را دارد .
اولین جلسه آموزش در تاریخ پنج شنبه 28/2/96 ساعت 12-10 به طور رایگان برگزار می شود.


جهت بررسی میزان نیاز خود به شرکت در این گردهمایی ها در سایت: www.sahiandishe.com و کانال مرکز: sahiandishe@ ، تست شادکامی را انجام داده و نتیجه آنرا در اولین جلسه رایگان آموزش دریافت نمایید.

 

 

درخواست این فعالیت از سهی اندیش