سهی اندیش را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

کارگاه آموزشی خودباوری عقلانی-هیجانی REBT

"من خودم راهمانگونه که هستم می پذیرم"

 شاید بارها برایتان اتفاق افتاده که درموقعیت هایی قرار گرفته اید که نتوانسته اید خود را آنگونه که هستید بیان کنید.

افکار متعدد ، توجیهات متعدد و... در ذهنتان مانع بیان احساسات ، نظرات و پیشنهاداتتان شده.

حوادث به سهولت منجر به احساس خشم ، ناامیدی ، اضطراب و ... شده .

و احتمالا شنیده اید که افکار ما سبب می شود حوادث را به گونه ای تفسیر کنیم که منجر به تجربه احساس و رفتار ناکارآمد می شود.

این دوره آموزشی با این هدف برگزار می شود که پیوستگی افکار ، احساس و رفتار را شناسایی کنید. بدانید چه افکاری مانع می شوند اعتماد به نفس مناسب داشته باشید– ارتباطات بین فردی خوشایند و پایداربرقرار کنید-  اضطراب و افسردگی در شما ایجاد می کنند- و سلامت و آرامش روان شما را سلب می کنند و از همه مهمتر این که چگونه با مدیریت  و اصلاح آنها به باور خود برسید و خودرا همانگونه که هستید ببینید، بپذیرید ، و دوست داشته باشید.

 

مدرس: مهناز مرادی " مشاور" 

 

درخواست این فعالیت از سهی اندیش